site parvari

اطلاعات تغذیه ای

 انرژی NEg
Mcal/kg DM
 1.2-1.3
 پروتئین
DM%
 14-15.5
 کلسیم
DM%
 0.6-0.7
 فسفر
DM%
 0.35-0.4

 

چند توصیه:
1-این کنسانتره برای گاوهای نر پرواری تنظیم شده است.
2-توصیه می شود روزانه بر اساس سن و وزن دام و توصیه های مشاور تغذیه این کنسانتره در اختیار دام قرار گیرد.
3--از لحاظ علمی و تجربی باید میزان مناسب فیبر (یونجه وفیبر و سیلاژ علمی)در جیره استفاده شود تا بهترین نتیجه از کنسانتره بدست آید.
4-از این کنسانتره برای گاوهای شیری پر تولید و گوساله های شیر خوار زیرسه ماه سن استفاده نکنید.