تلیسه

talise

اطلاعات تغذیه ای

انرژی NEg
Mcal/kg DM
1.23
پروتئین
DM%
19.5
کلسیم
DM%
0.8
فسفر
DM%
0.5

چند توصیه:
1-این کنسانتره برای تلیسه در حال رشد تنظیم شده است.
2-توصیه می شود روزانه 2-4 کیلوگرم از این کنسانتره در اختیار دام قرار گیرد.
3-بهتر است در زمستان میزان بیشتری از این کنسانتره در اختیار دام قرار داده شود.
4- جهت تلیسه های جوانتر بهتر است از علوفه ی مرغوب (یونجه و سیلاژ ذرت) استفاده شود.
5- در تلیسه های مسن تر می توان از علوفه ی با کیفیت پایینتر نیز استفتده نمود.
6- پرورش تلیسه بایستی به نحوی باشد که روزانه بطور متوسط 900 تا 1000 گرم رشد کند.

اطلاعات بیشتر