parakb

ویژگی ها
Steam flakingیا روش پرک کردن با بخار آب یکی از روشهای مناسب جهت افزایش بهره وری از مواد دانه ای می باشد.
 در این روش نشاسته ی مواد دانه ای تحت فشار بخار آب و به مدت 30 تا 60 دقیقه قرار گرفته و سپس از بین دو غلطک فولادی مضرس عبور داده می شود.
این روش بهترین روش برای افزایش هضم و جذب نشاسته و افزایش تولید شیر در گاو شیری و افزایش رشد در گوساله های شیری می باشد.
در این روش هضم نشاسته غلات تا 98% افزایش می یابد.
در این روش هضم پذیری نشتاسته 20-11 درصد افزایش می یابد به نحوی که هضم پذیری نشاسته در شکمبه و روده باریک افزایش می یابد.
هضم پذیری جو نیز در روش پرک با بخار آب افزایش می یابد. در آزمایشی مشخص شد که ME (انرژی قابل جذب) جو پرک شده 13% بیشتر از جو آسیاب شده می باشد.
در این روش بازچرخش اوره به شکمبه از طریق دیواره ی شکمبه افزایش یافته و متابولیسم پروتیین بهتر می شود , با افزایش تولید پروتیین میکربی جذب اسیدهای آمینه بوسیله غدد پستانی نیز بهتر انجام می شود.
استفاده از ذرت پرک شده سبب افزایش تولید اسید پروپیونیک در شکمبه و ساخت 12-7 درصد گلوکز یشتر در کبد می شود
 جدول افزایش انرژی ذرت پرک شده درآزمایشهای مختلف

  ذرت آسیاب شده MCal/Kg ذرت پرک شده MCal/kg میزان افزایش (%)
NRC 1.84 2.04 11%
Chet et al 1.84 2.17 18%
Plascencia et al 1.84 2.44 33%

استفاده از ذرت پرک شده علاوه بر افزایش تولید شیر سبب افزایش تولید پروتیین شیر نیز  می شود.
در آزمایشی مشخص شد که در استفاده از ذرت پرک شده پروتئین میکروبی که مرغوب ترین پروتئین برای گاو است تا 18% افزایش یافت
 
درآزمایشی دردانشگاه آریزونااستفاده ازذرت پرک شده بابخارمنجربه 6% افزایش درتولیدشیرگردید.

  ذرت پرک شده
(%)
ذرت اسیاب شده
(%)
درصد هضم در شمکمبه 52 35
تولید پروتیین میکربی
(کیلوگرم در روز)
1.23 1.04