تلفن

تلفن:
071-37730944
فکس:
071-37730946


آدرس

دفتر مرکزی کارخانه :
شیراز - شهرک بزرگ صنعتی – بعد از میدان ششم - نبش کاوش

پست الکترونیک :
avizhehdaneh@gmail.com
نام و نام خانوادگی (*)
لطفا به درستی وارد نمایید.
تلفن تماس (*)
لطفا به درستی وارد نمایید.
ایمیل
لطفا به درستی وارد نمایید.
موضوع (*)
لطفا به درستی وارد نمایید.
متن درخواست (*)
لطفا به درستی وارد نمایید.