اتاق تعاون ایران

فول فت سویا منبع عالی انرژی و پروتئین با کیفیت و آمینو اسیدهای ضروری جهت تغذیه گاو شیری و دام های پرواری و مناسب جهت استفاده در همه گونه های جیره و بر مبنای علوفه ای گوناگون است که فرآیند نوینی در صنعت خوراک دام و طیور محسوب می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، سولماز دهقانی مدیرعامل شرکت تعاونی آویژه دانه پارس با ظرفیت تولید۵۰ هزار تن در سال، می گوید: فول فت سویا محصول جدیدی در جیره دام و برای افزایش بهره بری و تولید شیر و افزایش باروری گاوهای شیری است. به گفته این تعاونگر، فرآیند تولید این محصول جدید بوده و تنها ۱۷ شرکت در کشور این محصول را تولید می کنند. به گفته دهقانی، محصولات این شرکت به ۱۲ استان توزیع می شود.

بررسی ها نشان می دهد، این ماده غذایی به عنوان یک منبع عالی جهت تامین پروتئین عبوری (Bypass Protein) و چربی محافظت شده (Protected Fat) در جیره دام محسوب می شود. هم چنین موجب افزایش تولید شیر و چربی شیر می شود.

فول فت سویا محتوی چربی حاوی ۱ تا ۳درصد فسفولیپید و بیش از ۵۰درصد لینولئیک اسید است که موجب بهبود متابولیسم چربی ها و افزایش غذایی جیره و بهبود وضعیت تولید مثلی و کاهش کیست های تخمدانی در گاو شیری می شود. همچنین فول فت سویا موجب ارتقاء سطح سلامت دام به واسطه ایزوفلاون ها، تکوفرول ها و سایر مواد آنتی اکسیدان طبیعی می شود.